DALLRINGAR2023/9/17


DALLRINGAR
Söndag, 17 september, 17:00 - 18:45
Stadsparken, Lund

>>>>>> OBS!! NY SPELPLATS <<<<<<
På grund av akademiska anti-dallringar nödgas vi flytta vår exkursion till den mer
fritt vibrerande Stadsparken i Lund. Allt för mesta möjliga tremulation!
Ny mötesplats: Utanför entrén till "Hos Talevskis" i parkens västra ände.


"Anatomie af wår aldrafijnaste natur, wijsande, att wårt rörliga och lefwande wäsende består uthi Contramiscentier."

"Allt är dallringar”, skrev den världsberömde svenske vetenskapsmannen och sedermera mystiker Emanuel Swedenborg i en av sina berömda vetenskapliga artiklar under 1700-talet. Vad han avsåg var en värld som helt och fullt manifesterades genom dallringar: livet är en dallring i etern, ljuden är en dallring i luften, naturen är en dallring i materien. Helt enkelt att kosmos är, blir till och binds samman av dallringar.
En av konsekvenserna av denna tankemodell blir att världen - vår verklighet - också, rent konkret, skapas av de dallringar vi med våra liv generar.
En stycke musik är en ny bit skapelse i vardande!

Välkommen på exkursion bland sensommardallringarna i Stadsparken i Lund.
Vi möts vid entrén till Stadspaken, utanför "Hos Talevskis" i parkens västra ände, kl. 17.00 och beger oss tillsammans ut i parken för en fluktuation i tre akter:

I
Ola Paulson - "Eko, runtomkring A"

II
Jakob Riis - "Flux Daedalia. Hovedrengøring - et prosaisk renselsesritual"

III
Lotte Anker - "Sitre, glitre - late lunch in the greenhouse"Lotte Anker är saxofonist och kompositör från Köpenhamn inom samtidsmusik: området mellan improvisation, experimentell och ny kompositionsmusik. Åtskilliga danska och internationella samarbetsprojekt och intensiv turnéaktivitet i Europa, Afrika, Nordamerika, Mellanöstern och Asien med båda egna och andras ensembler, samt ad hoc-konstellationer.

Ola Paulson. Verksam i Malmö. Musikaliskt formad i gränslandet mellan improvisation och komposition. Utbildad till komponist och saxofonist vid Musikhögskolan i Malmö. Driver dessutom Konvoj Records, och är konstnärlig ledare för Konvoj Ensemble.

Jakob Riis är en dansk/svensk laptopmusiker och kompositör av elektroakustisk musik. Improvisation är en central del av Jakob Riis syn på musik då han frammanar omöjliga ljudlandskap som noggrant utforskas tillsammans med publiken. Hans arbete och diskografi avslöjar samarbeten med ett brett spektrum av olika artister i flera format. De senara åren har et fokus varit arbetar med rumslig musik, i elektroakustiska kompositioner för högtalarorkestrar och acousmonium.Länk till karta på Google Maps

Länk till Facebook evenemang

Producerad av Konvoj Art och No Music, med stöd av Lunds Kommun, Koda Kultur och Statens Kunstfond.